Rudolf Hozák (1948) žije a pracuje v Bratislave, na Slovensku. Jeho láska k fotografovaniu sa na prvý pohľad stala vášňou a po maturite na strednej škole sa stal profesionálnym fotografom. Jeho práca bola zameraná na reklamnú fotografiu, ale jeho cit pre sociálnu fotografiu a krajinu, dominuje v jeho výstavách v Bratislave (Slovensko) 1968 – 1972, Varšave (Poľsko) 2001, Budapešti (Maďarsko) 2001, Prahe (Česká republika) 2001 a Bruseli (Belgicko) 2010.

Rudolf Hozák bol vždy fascinovaný svetlom, tvarom, štruktúrami a vzťahmi. Dlhú dobu pracoval s čierno-bielou fotografiou. Pridanie farby vo svojich fotografiách mu prinieslo nový pohľad na svet, farba sa stala preňho mocným nástrojom, ako vyjadriť sám seba v pridanej hodnote svojej tvorivosti. Ďalší silný impulz, ktorý ovplyvnil jeho tvorbu, bola možnosť pracovať v postprodukcii s digitálnou fotografiou, v profesionálnom štúdiu.