Filter

Goodbye, Excellency

Po troch rokoch, čo je vo svete diplomacie bežne zaužívaný čas jedného cyklu postu, sa naplnil

...