Veľké osobnosti Indie

 
„Nasledujúce generácie budú pravdepodobne ťažko veriť tomu, že niekedy takýto človek z mäsa a kostí kráčal po tejto zemi.“

Albert Einstein o Mahátmovi Gándhím